Аутоматска наплата паркирања код Института у Сремској Каменици

У циљу рационализације и унапређења пословања уведена је аутоматска наплата паркирања на затвореном паркиралишту код Института у Сремској Каменици.

Аутоматски начин наплате на овој локацији функционише тако што корисник услуге на улазу у гаражу узима тикет са подацима о почетку коришћења паркинга. Овај тикет дужан је да сачува будући да, након завршетка паркирања, са истим тикетом одлази до аутомата који очитава податке за наплату. Тикет служи као идентификација да је паркирање плаћено, приликом изласка са паркиралишта код излазне рампе.

Аутомат прима папирни новац и кованице, а упутство о наплати паркирања налази се на дисплеју аутомата.

Овакав начин наплате примењује се и у гаражи код СНП-а.
20.03.2017