Опис јавне набавкеКонкурсна документацијаКонкурсна документација
Редни број набавке:D-16/19/ST-20
Предмет јавне набавке: Тонери и остали материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.12.2019.
Рок за подношење понуда: 26.12.2019.
Редни број набавке:JN U-13/19/MM-234
Предмет јавне набавке: Реинжењеринг SWAT апликације
Врста поступка: Преговарачки поступак
Датум покретања поступка: 05.12.2019.
Рок за подношење понуда: 13.12.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У-16/19/СТ-37
Предмет јавне набавке: Услуге физичко техничког обезбеђења
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 25.11.2019.
Рок за подношење понуда: 04.12.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-15/19/СТ-19
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знакови и стубови
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.11.2019.
Рок за подношење понуда: 18.11.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-15/19/СТ-19
Предмет јавне набавке: Пропагандни материјал са логоом предузећа
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 08.11.2019.
Рок за подношење понуда: 18.11.2019.
Редни број набавке:ЈНВВОП Р-04/19/СТ-105
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици
Врста поступка: ЈНВВОП
Датум покретања поступка: 25.10.2019.
Рок за подношење понуда: 25.11.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-14/19/СТ-23
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 25.10.2019.
Рок за подношење понуда: 04.11.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У-14/19/СТ-47
Предмет јавне набавке: Одржавање ГПС система за праћење возила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 17.10.2019.
Рок за подношење понуда: 25.10.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 12/19/ММ-50
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања механизације и радних машина
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.09.2019.
Рок за подношење понуда: 27.09.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 11/19/ММ-32
Предмет јавне набавке: Сервисирање бицикала у оквиру НС БАЈК система
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 19.09.2019.
Рок за подношење понуда: 27.09.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 10/19/ММ-127
Предмет јавне набавке: Услуге стручног надзора над радовима
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 29.08.2019.
Рок за подношење понуда: 06.09.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Р 03/19/ММ-62
Предмет јавне набавке: Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 02.08.2019.
Рок за подношење понуда: 12.08.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 12/19/ММ-1
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 01.08.2019.
Рок за подношење понуда: 09.08.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 11/19/ММ-18
Предмет јавне набавке: Годишње претплатне паушалне картице са чипом
Врста поступка: јнмв
Датум покретања поступка: 18.07.2019.
Рок за подношење понуда: 26.07.2019.
Редни број набавке:ЈНВВОП Р 03/19/ММ-51
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи паркиралишта код Штранда - фаза 1
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 16.07.2019.
Рок за подношење понуда: 15.08.2019.
Редни број набавке:ЈН У 09/19/ММ-8
Предмет јавне набавке: Услуге израде софтвера за плаћање претплатних паркинг карата електронским путем
Врста поступка: јнмв
Датум покретања поступка: 06.06.2019.
Рок за подношење понуда: 14.07.2019.
Редни број набавке:ЈНВВОП Д 02/19/ММ-25
Предмет јавне набавке: Нафта и деривати нафте
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 04.06.2019.
Рок за подношење понуда: 04.07.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Р 02/19/ММ-43
Предмет јавне набавке: Одржавање и санација паркиралишта по инпекцијским налозима
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 30.05.2019.
Рок за подношење понуда: 07.06.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 02/19/ММ-38
Предмет јавне набавке: Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у улици Миколе Кочиша у Новом Саду
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 30.05.2019.
Рок за подношење понуда: 07.06.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 08/19/ММ-52
Предмет јавне набавке: Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 23.05.2019.
Рок за подношење понуда: 31.05.2019.
Редни број набавке:ЈНВВОП Р 01/19/ММ-63
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици код игралишта ФК "Кабел"
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 21.05.2019.
Рок за подношење понуда: 20.06.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 16/19/ММ-35
Предмет јавне набавке: Одржавање путничког аутомобила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 16.05.2019.
Рок за подношење понуда: 24.05.2019.
Редни број набавке:ЈНБВОП Д 01/19/ММ-28
Предмет јавне набавке: Станица НС БИКЕ система
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 25.04.2019.
Рок за подношење понуда: 27.05.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 06/19/ММ-10
Предмет јавне набавке: Радне ципеле
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 09.05.2019.
Рок за подношење понуда: 17.05.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 09/19/ММ-24
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 05/19/ММ-205
Предмет јавне набавке: Систематски прегледи за запослене
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 07/19/ММ-54
Предмет јавне набавке: Закуп телекомуникационих линија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.04.2019.
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 08/19/ММ-5
Предмет јавне набавке: Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 04.04.2019.
Рок за подношење понуда: 12.04.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 08/19/ММ-5
Предмет јавне набавке: Путнички аутомобили
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 28.03.2019.
Рок за подношење понуда: 05.04.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 07/19/ММ-15
Предмет јавне набавке: Боја за хоризонталну сигнализацију
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 28.03.2019.
Рок за подношење понуда: 05.04.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 05/19/ММ-13
Предмет јавне набавке: Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у пешачку зону
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 21.03.2019.
Рок за подношење понуда: 29.03.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 04/19/ММ-42
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 28.02.2019.
Рок за подношење понуда: 07.03.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 03/19/ММ-53
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 28.02.2019.
Рок за подношење понуда: 08.03.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Р 01/19/ММ-57
Предмет јавне набавке: Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 21.02.2019.
Рок за подношење понуда: 01.03.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ У 01/19/ММ-41
Предмет јавне набавке: Одржавање хидрауличних дизалица
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 21.02.2019.
Рок за подношење понуда: 01.03.2019.
Редни број набавке:ЈНВВОП Р 02/19/ММ-14
Предмет јавне набавке: Радови на изградњи паркиралишта у улици Филипа Вишњића 47 наспрам броја 13
Врста поступка: oтворени поступак
Датум покретања поступка: 18.02.2019.
Рок за подношење понуда: 20.03.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 03/19/ММ-17
Предмет јавне набавке: Налепнице за станаре и предузетнике, греб греб картице
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.02.2019.
Рок за подношење понуда: 22.02.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 04/19/ММ-26
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 14.02.2019.
Рок за подношење понуда: 22.02.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 02/18/ММ-4
Предмет јавне набавке: Камион путарац
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.01.2019.
Рок за подношење понуда: 01.02.2019.
Редни број набавке:ЈНМВ Д 01/19/ММ-3
Предмет јавне набавке: Преносни рачунари ПДА са штампачем
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 24.01.2019.
Рок за подношење понуда: 01.02.2019.