Јавне набавке (2020.)

Опис јавне набавкеКонкурсна документацијаОбавештење
Редни број набавке:JNMV U-01/20-53
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум објављивања поступка: 11.02.2020.
Рок за подношење понуда: 18.02.2020.
Редни број набавке:JNOP R-01/20-104
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - Фаза II
Врста поступка: ЈНOП
Датум објављивања поступка: 11.02.2020.
Рок за подношење понуда: 13.03.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-02/20-13
Предмет јавне набавке: Резервни пнемуматски уређај за контролу приступа у централну пешакчку зону Новог Сада
Врста поступка: ЈНМВ
Датум објављивања поступка: 12.02.2020.
Рок за подношење понуда: 21.02.2020.
Редни број набавке:JN PP U-04/20-44
Предмет јавне набавке: Одржавање књиговодственог софтвера
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
Редни број набавке:JN PP U-02/20-40
Предмет јавне набавке: Надоградња пословно информационог система - књиговодственог софтвера
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
Редни број набавке:N PP U-03/20-29
Предмет јавне набавке: Измене на постојећем СМС систему наплате
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
Редни број набавке:ЈНОП Р-03/20-224
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевара краља Петра код броја 28
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 21.02.2020.
Рок за подношење понуда: 23.03.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ У-05/20-46
Предмет јавне набавке: Системско одржавање сервера
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 25.02.2020.
Рок за подношење понуда: 05.03.2020.
Редни број набавке:ЈНОП Р-02/20-105
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта на Тргу Комненског
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 28.02.2020.
Рок за подношење понуда: 30.03.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ У-06/20-42
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 02.03.2020.
Рок за подношење понуда: 11.03.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-03/20-26
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 03.03.2020.
Рок за подношење понуда: 12.03.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ У-07/20-41
Предмет јавне набавке: Одржавање Хидрауличних дизалица
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 04.03.2020.
Рок за подношење понуда: 13.03.2020.
Редни број набавке:ЈНОП Д-01/20-4
Предмет јавне набавке: Камион специјално возило "Паук"
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 06.03.2020.
Рок за подношење понуда: 06.04.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ У-09/20-127
Предмет јавне набавке: Услуге стручног надзора над радовима Врста поступка
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 13.03.2020.
Рок за подношење понуда: 23.03.2020.
Редни број набавке:ЈН ПП У-10/20-45
Предмет јавне набавке: Услуге Текућег Одржавања SMS система наплате на серверима
Врста поступка: Преговарачки поступак
Датум објављивања поступка: 16.03.2020.
Рок за подношење понуда: 24.03.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-01/20-22
Предмет јавне набавке: Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:20.03.2020.
Рок за подношење понуда: 30.03.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ У-08/20-30
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа објеката
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:25.03.2020.
Рок за подношење понуда: 03.04.2020.
Редни број набавке:ЈНПП У-11/20-221
Предмет јавне набавке:Услуге куповине Старт-Стоп система
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Датум објављивања поступка:16.04.2020.
Рок за подношење понуда: 24.04.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-06/20-3
Предмет јавне набавке:Добра-Преносни рачунари ПДА са штампачем
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:15.05.2020.
Рок за подношење понуда: 25.05.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ Р-01/20-43
Предмет јавне набавке:Радови-Одржавање и Санација Паркиралишта по инспекцијским налозима
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:15.05.2020.
Рок за подношење понуда: 25.05.2020.
Редни број набавке:ЈНМВ Д-04/20-24
Предмет јавне набавке:Добра-Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:20.05.2020. године
Рок за подношење понуда: 29.05.2020.године
Редни број набавке:ЈНМВ У-13/20-36
Предмет јавне набавке:Услуге-Студентске задруге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка:22.05.2020. године
Рок за подношење понуда: 01.06.2020.године
EnglishSerbian