Опис јавне набавкеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНМВ У-15/20-52
Предмет јавне набавке: Услуге-Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 20.11.2020. године
Рок за подношење понуда: 30.11.2020.године
Редни број набавке: ЈНОП У-02/20-34
Предмет јавне набавке: Услуга-Одржавање теретних и специјалних возила
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања измене поступка: 15.10.2020. године
Рок за подношење понуда: 20.10.2020.године
Редни број набавке: ЈНМВ Д-05/20-18
Предмет јавне набавке: Добра-Годишње паушалне претплатне картице са чипом
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 25.09.2020. године
Рок за подношење понуда: 05.10.2020.године
Редни број набавке: ЈНОП У-02/20-34
Предмет јавне набавке: Услуге-Одржавање теретних и специјалних возила
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 16.09.2020. године
Рок за подношење понуда: 19.10.2020. године
Редни број набавке: ЈНМВ Д-07/20-1
Предмет јавне набавке: Добра-Рачунарска oпрема
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 14.09.2020. године
Рок за подношење понуда: 23.09.2020.године
Редни број набавке: ЈНОП У-01/20-48
Предмет јавне набавке: Услуге - Осигурање (лица, имовине и возила)
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања измене: 30.07.2020. године
Рок за подношење понуда: 27.08.2020.године
Редни број набавке: ЈНОП У-01/20-48
Предмет јавне набавке: Услуге - Осигурање (лица, имовине и возила)
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 27.07.2020. године
Рок за подношење понуда: 27.08.2020.године
Редни број набавке: ЈНМВ У-12/20-35
Предмет јавне набавке: Услуге - Одржавање путничких возила
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 22.07.2020. године
Рок за подношење понуда: 31.07.2020.године
Редни број набавке: ЈНМВ Р-02/20-49
Предмет јавне набавке: Радови-Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 09.06.2020. године
Рок за подношење понуда: 18.06.2020.године
Редни број набавке: ЈНМВ У-14/20-58
Предмет јавне набавке: Услуге-Услуге Мобилне телефоније
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 05.06.2020. године
Рок за подношење понуда: 15.06.2020.године
Редни број набавке: ЈНОП Р-04/20-222
Предмет јавне набавке: Радови-Радови на изградњи паркиралишта у Улици Бошка Бухе
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 04.06.2020. године
Рок за подношење понуда: 06.07.2020.године
Редни број набавке: ЈНМВ У-13/20-36
Предмет јавне набавке: Услуге-Студентске задруге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 22.05.2020. године
Рок за подношење понуда: 01.06.2020.године
Редни број набавке: ЈНМВ Д-04/20-24
Предмет јавне набавке: Добра-Средства за одржавање хигијене
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 20.05.2020. године
Рок за подношење понуда: 29.05.2020.године
Редни број набавке: ЈНМВ Р-01/20-43
Предмет јавне набавке: Радови-Одржавање и Санација Паркиралишта по инспекцијским налозима
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 15.05.2020.
Рок за подношење понуда: 25.05.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ Д-06/20-3
Предмет јавне набавке: Добра-Преносни рачунари ПДА са штампачем
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 15.05.2020.
Рок за подношење понуда: 25.05.2020.
Редни број набавке: ЈНПП У-11/20-221
Предмет јавне набавке: Услуге куповине Старт-Стоп система
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Датум објављивања поступка: 16.04.2020.
Рок за подношење понуда: 24.04.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ У-08/20-30
Предмет јавне набавке: Услуге техничког прегледа објеката
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 25.03.2020.
Рок за подношење понуда: 03.04.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ Д-01/20-22
Предмет јавне набавке: Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 20.03.2020.
Рок за подношење понуда: 30.03.2020.
Редни број набавке: ЈН ПП У-10/20-45
Предмет јавне набавке: Услуге Текућег Одржавања SMS система наплате на серверима
Врста поступка: Преговарачки поступак
Датум објављивања поступка: 16.03.2020.
Рок за подношење понуда: 24.03.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ У-09/20-127
Предмет јавне набавке: Услуге стручног надзора над радовима
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 13.03.2020.
Рок за подношење понуда: 23.03.2020.
Редни број набавке: ЈНОП Д-01/20-4
Предмет јавне набавке: Камион специјално возило „Паук”
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 06.03.2020.
Рок за подношење понуда: 06.04.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ У-07/20-41
Предмет јавне набавке: Одржавање хидрауличних дизалица
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 04.03.2020.
Рок за подношење понуда: 13.03.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ Д-03/20-26
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 03.03.2020.
Рок за подношење понуда: 12.03.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ У-06/20-42
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 02.03.2020.
Рок за подношење понуда: 11.03.2020.
Редни број набавке: ЈНОП Р-02/20-105
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта на Тргу Коменског
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 28.02.2020.
Рок за подношење понуда: 30.03.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ У-05/20-46
Предмет јавне набавке: Системско одржавање сервера
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Датум објављивања поступка: 25.02.2020.
Рок за подношење понуда: 05.03.2020.
Редни број набавке: ЈНОП Р-03/20-224
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу Булевара краља Петра код броја 28
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања поступка: 21.02.2020.
Рок за подношење понуда: 23.03.2020.
Редни број набавке: JN PP U-03/20-29
Предмет јавне набавке: Измене на постојећем SMS систему наплате
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
Редни број набавке: JN PP U-02/20-40
Предмет јавне набавке: Надоградња пословно информационог система - књиговодственог софтвера
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
Редни број набавке: JN PP U-04/20-44
Предмет јавне набавке: Одржавање књиговодственог софтвера
Врста поступка: ПП
Датум објављивања поступка: 20.02.2020.
Рок за подношење понуда: 28.02.2020.
Редни број набавке: ЈНМВ Д-02/20-13
Предмет јавне набавке: Резервни пнемуматски уређај за контролу приступа у централну пешакчку зону Новог Сада
Врста поступка: ЈНМВ
Датум објављивања поступка: 12.02.2020.
Рок за подношење понуда: 21.02.2020.
Редни број набавке: JNOP R-01/20-104
Предмет јавне набавке: Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - Фаза II
Врста поступка: ЈНOП
Датум објављивања поступка: 11.02.2020.
Рок за подношење понуда: 13.03.2020.
Редни број набавке: JNMV U-01/20-53
Предмет јавне набавке: Услуге чишћења радне одеће
Врста поступка: ЈНМВ
Датум објављивања поступка: 11.02.2020.
Рок за подношење понуда: 18.02.2020.