Јавне набавке 2018. - огласи
<
Опис јавне набавке
Конкурсна документација
Обавештење
Редни број набавке:ЈНМВ У 17/18/ММ-22
Предмет јавне набавке: Спољашње гуме пнеуматици уз пратеће услуге
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 25.10.2018.
Рок за подношење понуда: 16.11.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 14/18/ММ-47
Предмет јавне набавке: Одржавање ГПС система за праћење возила
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.10.2018.
Рок за подношење понуда: 18.10.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 16/18/ММ-23
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.09.2018.
Рок за подношење понуда: 28.09.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ Д 15/18/ММ-24
Предмет јавне набавке: Фотоапарати и пратећа опрема
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 20.09.2018.
Рок за подношење понуда: 27.09.2018.
   
Редни број набавке:ЈНМВ У 11/18/ММ-36
Предмет јавне набавке: Студентске задруге
Врста поступка: ЈНМВ
Датум покретања поступка: 11.10.2018.
Рок за подношење понуда: 19.10.2018.

   
Редни број набавке:ЈНВВОП Д 02/18/ММ-4
Предмет јавне набавке: Камион путарац
Врста поступка: отворени поступак
Датум покретања поступка: 10.08.2018.
Рок за подношење понуда: 10.09.2018.
   

 

страницe 1 2 3 4 5