ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад

18 година са вама!


Адреса

Филипа Вишњића 47, 21101 Нови Сад, Србија

Имејл адреса

office@parkingns.rs

Телефон за сервисне информације

0800/021 104
021/472 41 40

Имејл адреса за рекламације

pitanja@parkingns.rs

Да ли је „паук” однео моје возило?

Радно време

Радним данима и суботом:
од 8:00 до 21:00

Недељом:
од 07:30 до 13:30

Особа за заштиту података о личности:
Лара Башић

Булевар Михајла Пупина 1, II спрат, канцеларија бр. 211

Радним даном:
од 8:00 до 16:00

Имејл: zastitapodataka@parkingns.rs

Обавештење о обради података о личности корисника

Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности

Контакт форма за рекламације

  Подаци о кориснику услуга


  Подаци о плаћању

  Подаци подносиоца рекламације користе се искључиво у сврху обраде рекламације на издату посебну паркинг карту (ППК), а у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС” бр. 87, од 13. новембра 2018. године).

  Подносилац рекламације је упознат да се лични подаци садржани у рекламацији на издату ППК користе искључиво у сврху решавања поднете рекламације, а у складу са важећим прописима којима је регулисана заштита података о личности.

  *** Прихватам и сагласан сам са Обавештењем о обради података о личности корисника.
  Oбавештење можете прочитати овде


  Подаци се користе искључиво у сврху рекламације