Правила електронске кореспонденције

Имејлови са прилозима које добијате са имејл сервера ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад (у даљем тексту „Е-пошта“) припадају ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад (у даљем тексту „ПС”) и намењени су искључиво особама на које су адресирани. Уколико сматрате да Вам је Е-пошта послата грешком, без одлагања треба да обавестите пошиљаоца и стручне службе ПС на имејл: office@parkingns.rs и Е-пошту обришете са вашег рачунара. Молимо Вас да имате у виду да се свака Е-пошта упућена са имејл сервера ПС и од стране запослених са одговарајућим имејл адресама које су им додељене, сматра пословном кореспонденцијом ПС и она, такође, представља пословну тајну ПС. Напомињемо и да поједини садржаји могу да представљају пословне тајне компанија са којима сарађујемо или само контактирамо, затим службене тајне државних органа и остале податке који нису намењени другим лицима већ онима на које је Е-пошта адресирана.

Треба да имате у виду и да Е-пошта може садржати личне податке грађана и информације које подлежу заштити закона и интерних уређења ПС, којима се управља са посебним процедурама које та уређења изискују. Неовлашћено коришћење и руковање личним подацима изван прописа и процедура повлачи законску одговорност.

Свако мишљење и ставови који се могу наћи у Е-пошти не представљају нужно званична, чак и правно обавезујућа мишљења и ставове ПС. Уколико Вам исти буду неопходни у смислу пословања са нашим Предузећем или само ради информисања, потребно је да их затражите од овлашћених лица ПС на јасан и недвосмислен начин. Имејл адресе, контакт број овлашћених лица, као и лица овлашћених за комуникацију испред ПС можете пронаћи на веб сајту нашег Предузећа и у јавним регистрима Републике Србије.

Свако прослеђивање, чување, штампање, умножавање и објављивање Е-поште, њених делова или чињеница које садржи је неовлашћено и законом забрањено. Скрећемо Вам пажњу да неовлашћено коришћење и прослеђивање Е-поште или њене садржине на било који начин, може изазвати вашу материјалну, дисциплинску и кривичну одговорност у зависности од врсте Е-поште и вашег руковања њоме, а у складу са законским прописима. ПС располаже савременим системима за одбрану својих пословних мрежа од компјутерских вируса и неовлашћених упада, као и за превенцију њихових штетних последица у односу на електронску кореспонденцију и личне податке њених учесника и других лица. Међутим, с обзиром на праксу у електронском саобраћају, ПС не сноси одговорност у вези са евентуалним последицама које може претрпети било које лице по основу информација садржаних у Е-пошти, злоупотребе Е-поште и њеног садржаја или компјутерског вируса.