Такси стајалишта

Плаћање накнаде за издавање налепница за коришћење такси стајалишта (на основу Одлуке о такси превозу путника (члан 20.) и Ценовника ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад), врши се уплатом на текући рачун или вирманом.

  • Уплатилац: Име и презиме, адреса становања
  • Сврха уплате: НАЛЕПНИЦА ЗА ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
  • Прималац: ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад
  • Износ: Укупан број дана (на основу Решења о праву на коришћење такси стајалишта) помножен са 4,40 динара
  • Рачун примаоца: 310-10095-95, код NLB банке
  • Позив на број: Евиденциони број (на основу Решења о праву на коришћење такси стајалишта)

*** За све додатне информације обратите се Служби за продају ЈКП „Паркинг сервис”: 021/48 72 115

Контакт имејл:

Имејл за рекламације корисника:

EnglishSerbian