Плаћање накнаде за издавање налепница за коришћење такси стајалишта (на основу Одлуке о такси превозу путника (члан 20) и Ценовника ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад (тачка 1.7)), врши се уплатом на текући рачун или вирманом.

  • Уплатилац: Име и презиме, адреса становања
  • Сврха уплате: НАЛЕПНИЦА ЗА ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
  • Прималац: ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад
  • Износ: Укупан број дана (на основу Решења о праву на коришћење такси стајалишта) помножен са 4,40 динара
  • Рачун примаоца:  160-215353-37, код  "Banka Inteza"
  • Позив на број: Евиденциони број (на основу Решења о праву на коришћење такси стајалишта)

*** За све додатне информације обратите се Служби за продају ЈКП „Паркинг сервис”: 021/48-72-115

Контакт имејл:

Имејл за рекламације корисника: