Рад ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад у условима ванредне ситуације