ЈКП „Паркинг сервис” поклања 30 сати бесплатног паркирања, на отвореним паркиралиштима у зонском режиму наплате (црвена, плава и бела зона). „Беби” паркинг карте корисницима се издају у комплету од 30 паркинг карата (1 паркинг карта = 1 паркинг сат).

Корисник је дужан да на карти правилно означи годину, месец и дан у коме користи паркинг место, те сат и минут у коме је паркирање започето, као и да карту видљиво истакне са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.

Право на коришћење остварује мајка детета, уколико од рођења детета до дана подношења захтева за издавање „беби” паркинг карте није прошло више од годину дана и уколико је пребивалиште мајке на територији Града Новог Сада. Подаци се прикупљају попуњавањем Потврде.

Приликом преузимања комплета „беби” паркинг карата корисник доноси на увид личну карту мајке и извод из матичне књиге рођених детета. Обавештење о прикупљању и обради личних података

Карте се могу преузети у Служби за продају ЈКП „Паркинг сервис”, у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 9 до 15 часова.

* За све додатне информације обратите се Служби за продају ЈКП „Паркинг сервис”: 021/48 72 115

Контакт имејл: prodaja@parkingns.rs

Имејл за рекламације корисника: pitanja@parkingns.rs

Особа за заштиту података о личности:
Лара Башић

Булевар Михајла Пупина 1, III спрат, канцеларија бр. 311

Радним даном:
од 8:00 до 16:00

Тел.: 021 48 99 117


Имејл: zastitapodataka@parkingns.rs

Захтев за остваривање права