ЈКП „Паркинг сервис” одржава комунални ред у граду уклањањем непрописно паркираних возила, искључиво по налогу саобраћајне полиције, саобраћајне инспекције и комуналне инспекције. У томе нам помажу и грађани који својим захтевима иницирају уклањање возила у прекршају, са зелених и јавних површина друге намене, са пролаза и осталих места која не служе за паркирање и остављање возила.

Надлежни орган издаје Решење за уклањање возила које угрожава безбедност саобраћаја, којим се налаже власнику да у року од три минута уклони возило. Уколико то не учини, инспектор или припадник саобраћајне полиције издају налог за уклањање возила, а затим „паук” (специјално комунално возило Службе за транспорт) преноси возило до депоа Предузећа.

Приликом преузимања возила на плацу ЈКП „Паркинг сервис” у Улици Филипа Вишњића 47, неопходно је доставити на увид личну карту и саобраћајну дозволу. Возила се могу преузети сваког дана, 24 часа.

За све остале информације у вези са возилима која су уклоњена по налогу овлашћених органа, као и за пријаву непрописно паркираних возила обратите се корисничком центру на број: 021/472-41-40.

Да ли је „паук” однео моје возило?ЈКП „Паркинг сервис" врши и услуге преноса хаварисаних и напуштених возила, као и услуге преноса путничких аутомобила услед саобраћајне незгоде, неисправности и слично.

У уклањању напуштених и хаварисаних возила, осим ЈКП „Паркинг сервис”, учествују и ЈКП „Градска чистоћа” и саобраћајна инспекција.

Бићемо Вам захвални уколико нас обавестите о возилима која су напуштена или нерегистрована, а која би требало да се уклоне. По примљеном захтеву за пренос возила, ступићемо у контакт са надлежном службом саобраћајне инспекције.

Захтев могу упутити власници за сопствена возила, док остали суграђани захтеве за уклањање нерегистрованих, односно напуштених, возила упућују директно саобраћајној инспекцији на бројеве телефона: 021/487-24-02 и 021/487-24-03.

Опис услуге
Цена са ПДВ-ом
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе* до 800 kg по налогу овлашћеног органа
5.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе до 800 kg по налогу овлашћеног органа, са посебних површина
6.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 801 kg до 1.330 kg по налогу овлашћеног органа
6.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 801 kg до 1.330 kg по налогу овлашћеног органа,
са посебних површина
9.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg по налогу овлашћеног органа
9.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg по налогу овлашћеног органа,
са посебних површина
13.500,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила до 4t највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа
13.500,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила до 4t највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа, са посебних површина
20.250,00
Уклањање „ауто-такси” возила, које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, а које је у вршењу инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/2005 и 62/06, и 31/11) и прописа донетих на основу овог закона, привремено одузео инспектор за контролу друмског саобраћаја
5.000,00
За услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.) до 20 километара
2.900,00
За услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.) преко 20 километара,
за сваки наредни километар
125,00
Покушај уклањања непрописно паркираног возила
3.000,00


* Под масом возила подразумева се податак из саобраћајне дозволе означен под словом G.

** Чување возила на депоу за све категорије возила, преко 24 сата за сваки дан, износи 184,00 динара, осим за моторна возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила до 4t највеће дозвољене масе и аутобусе регистроване за 15 путника за које износи 258,00 динара.
ЈКП „Паркинг сервис” одржава комунални ред у граду уклањањем непрописно паркираних возила искључиво по налогу саобраћајне полиције, саобраћајне инспекције и комуналне инспекције. У томе нам помаже и велики број грађана који својим захтевима иницирају уклањање возила у прекршају, са зелених и јавних површина друге намене, са пролаза и осталих места која не служе за паркирање и остављање возила.

Надлежни орган издаје решење за уклањање возила које угрожава безбедност саобраћаја, којим се налаже власнику да у року од три минута уклони возило. Уколико то не учини, инспектор или полицацајац издаје налог за уклањање возила, а затим „паук” Службе за транспорт преноси возило до депоа Предузећа.

Приликом преузимања возила на плацу ЈКП „Паркинг сервис” у Улици Филипа Вишњића 47, неопходно је доставити на увид личну карту и саобраћајну дозволу. Возила се могу преузети сваким даном 24 часа.

За све остале информације у вези са возилима која су уклоњена по налогу овлашћених органа, као и за пријаве непрописно паркираних возила обратите се корисничком центру на број: 021/472-41-40.

Да ли је „паук” однео моје возило?  
ЈКП „Паркинг сервис” врши и услуге преноса хаварисаних и напуштених возила, као и услуге преноса путничких аутомобила услед саобраћајне незгоде, неисправности и сл.

У уклањању напуштених и хаварисаних возила, осим ЈКП „Паркинг сервис” учествују и ЈКП „Градска чистоћа” и саобраћајна инспекција.

Бићемо Вам захвални уколико нас обавестите о возилима која су напуштена или нерегистрована, а која би требало да се уклоне. По примљеном захтеву за пренос возила, ступићемо у контакт са надлежном службом саобраћајне инспекције.

Захтев могу упутити само власници за сопствена возила, док остали суграђани, захтеве за уклањање нерегистрованих, односно напуштених, возила упућују директно саобраћајној инспекцији на бројеве тел: 021/487-24-02 и 021/487-24-03. .

Опис услуге
Цена са ПДВ-ом
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе* до 800 kg по налогу овлашћеног органа
5.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе до 800 kg по налогу овлашћеног органа, са посебних површина
6.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 801 kg до 1330 kg по налогу овлашћеног органа
6.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 801 kg до 1330 kg по налогу овлашћеног органа, са посебних површина
9.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1331 kg до 1900 kg по налогу овлашћеног органа
9.000,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1331 kg до 1900 kg по налогу овлашћеног органа, са посебних површина
13.500,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1901 kg и више, теретна возила до 4t највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа
13.500,00
Уклањање непрописно паркираног моторног возила масе од 1901 kg и више, теретна возила до 4t највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа, са посебних површина
20.250,00
Уклањање „ауто-такси” возила, које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, а које је у вршењу инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/2005 и 62/06, и 31/11) и прописа донетих на основу овог закона, привремено одузео инспектор за контролу друмског саобраћаја
5.000,00
За услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.) до 20 километара
2.900,00
За услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.) преко 20 километара, за сваки наредни километар
125,00
Покушај уклањања непрописно паркираног возила
3.000,00


* Под масом возила подразумева се податак из саобраћајне дозволе означен под словом G.

** Чување возила на депоу за све категорије возила, преко 24 сата за сваки дан, износи 184,00 динара, осим за моторна возила масе од 1901 kg и више, теретна возила до 4t највеће дозвољене масе и аутобусе регистроване за 15 путника за које износи 258,00 динара.