Паркинг карта за физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, важи за паркиралишта у околини места пребивалишта.

Ко остварује право на ову карту?
Физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, за возило у личној својини.

На којим паркиралиштима важи?
Паркиралишта у оквиру дефинисаног „станарског блока” у којем корисник има пребивалиште. Мапу са дефинисаним „станарским блоковима” можете погледати овде:


Колико кошта?
200,00 динара месечно, односно 2.400,00 динара на годишњем нивоу.

Рок плаћања:
Плаћање - одмах. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

Начини плаћања:
Готовина, све врсте платних картица, чекови.

Потребна документација:
Лична карта и саобраћајна дозвола.

Где се може купити?
Регистровани корисници могу да поднесу захтев за куповину повлашћене станарске паркинг карте на онлајн Порталу.

Такође, повлашћена станарска паркинг карта може се купити и на нашој Благајни у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима и суботом, од 8 до 20 сати.

 • Најчешће постављана питања


 • Контакт телефони за све додатне информације:
  021/472-41-40


  Паркинг карта за правна лица и предузетнике који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату. Важи за паркиралишта најближа пословном простору.

  Ко може да купи?
  Правна лица и предузетници који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, за највише једно путничко возило у власништву.

  На којим паркиралиштима важи?
  Паркиралишта у оквиру дефинисаног блока у којем се налази пословни простор - дефинисано уговором. Мапу дефинисаних блокова можете погледати испод:


  Колико кошта?
  2.370,00 динара на месечном, односно 28.440,00 динара на годишњем нивоу.

  Рок плаћања:
  Плаћање - авансно. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

  Начини плаћања:
  Жирално, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код „Eрсте банке" број: 340-33817-38.

  Где се може купити?
  У нашој Служби продаје у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

  Потребна документација:
  1. Уколико сте предузетник - доказ да поседујете возило у власништву (саобраћајна дозвола); Уколио сте правно лице - доказ да је возило у власништву правног лица (саобраћајна дозвола).
  2. Доказ да се ваш службени простор налази у зони паркирања што се доказује једним од следећих докумената: извод из регистра предузетника односно правних лица (АПР), извод из земљишњих књига о власништву над пословним простором, у суду оверен купопродајни уговор или уговор о закупу пословног простора.

 • Најчешће постављана питања


 • Контакт телефони за све додатне информације:
  021/48-72-115, 48-72-149

  Захтев за куповину повлашћене претплатне паркинг карте за правна лица и предузетнике можете преузети овде


  Златна паркинг карта за физичка лица


  Месечна карта за коришћење свих паркиралишта на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Ко може да купи?
  Сва физичка лица.

  На којим паркиралиштима важи?
  На свим паркиралиштима на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Колико кошта?
  5.800,00 динара месечно.

  Рок плаћања:
  1. Ако се карта купује за један месец, плаћање - одмах.
  2. Ако се карта купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - први месец одмах, а остали до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, карта постаје неважећа.
  3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред.

  Начини плаћања:
  Готовином, платним картицама (све врсте), чековима, административном забраном (прва уплата готовином, платном картицом или чековима). Вирмански, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код „Banke Inteza” број: 160-215353-37.

  Где се може купити?
  Регистровани корисници могу да поднесу захтев за куповину „златне” паркинг карте на онлајн Порталу.

  Такође, „златна” паркинг карта може се купити и на нашој Благајни у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима и суботом, од 8 до 20 сати.

  Потребна документација:
  Лична карта, саобраћајна дозвола.
  Уколико се плаћа путем административне забране - попуњен и оверен образац административне забране (који се преузима на нашој благајни).

 • Најчешће постављана питања

 • Контакт телефон за све додатне информације:
  021/472 41 40


  Златна паркинг карта за правна лица


  Месечна карта за коришћење свих паркиралишта на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Ко може да купи?
  Сва правна лица, без обзира на седиште и облик организовања.

  На којим паркиралиштима важи?
  На свим паркиралиштима на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Колико кошта?
  5.800,00 динара месечно.

  Рок плаћања:
  1. Ако се карта купује за један месец, плаћање - авансно.
  2. Ако се карта купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - плаћа се по добијеном предрачуну, до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, карта постаје неважећа.
  3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред, по добијеном предрачуну.

  Начини плаћања:
  Вирмански, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код „Ерсте банке" број: 340-33817-38.

  Где се може купити?
  Регистровани корисници могу да поднесу захтев за куповину „златне” паркинг карте на онлајн Порталу.

  Такође, „златна” паркинг карта може се купити и у нашој Служби за продају у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

  Потребна документација:

  Допис са следећим подацима:
  назив правног лица са адресом, ПИБ, лице овлашћено за заступање, контакт особа и контакт телефон, подаци о возилу за које се купује паркинг карта: марка возила и регистарска ознака.

 • Најчешће постављана питања

 • Контакт телефон за све додатне информације:
  021/48-72-115, 48-72-149

  Захтев за куповину претплатне „златне” паркинг карте за правна лица можете преузети овде
  Повлашћена станарска паркинг карта

  Паркинг карта за физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, важи за паркиралишта у околини места пребивалишта.

  Ко остварује право на ову карту?
  Физичка лица која у личној карти имају пријављено пребивалиште у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, за возило у личној својини.

  На којим паркиралиштима важи?
  Паркиралишта у оквиру дефинисаног „станарског блока” у којем корисник има пребивалиште. Мапу са дефинисаним „станарским блоковима” можете погледати овде.


  Колико кошта?
  200,00 динара месечно, односно 2.400,00 динара на годишњем нивоу.

  Рок плаћања:
  Плаћање - одмах. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

  Начини плаћања:
  Готовина, све врсте платних картица, чекови.

  Потребна документација:
  Лична карта и саобраћајна дозвола.

  Где се може купити?
  Регистровани корисници могу да поднесу захтев за куповину повлашћене станарске паркинг карте на онлајн Порталу.

  Такође, повлашћена станарска паркинг карта може се купити и на нашој Благајни у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима и суботом, од 8 до 20 сати.

 • Најчешће постављана питања

 • Контакт телефони за све додатне информације:
  021/472-41-40


  Паркинг карта за правна лица и предузетнике који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату. Важи за паркиралишта најближа пословном простору.

  Ко може да купи?
  Правна лица и предузетници који су корисници пословног простора у улици у којој ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, за највише једно путничко возило у власништву.

  На којим паркиралиштима важи?
  Паркиралишта у оквиру дефинисаног блока у којем се налази пословни простор - дефинисано уговором. Мапу дефинисаних блокова можете погледати испод:


  Колико кошта?
  2.370,00 динара на месечном, односно 28.440,00 динара на годишњем нивоу.

  Рок плаћања:
  Плаћање - авансно. Може се куповати и за период краћи од годину дана.

  Начини плаћања:
  Жирално, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код „Eрсте банке" број: 340-33817-38.

  Где се може купити?
  У нашој Служби продаје у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

  Потребна документација:
  1. Уколико сте предузетник - доказ да поседујете возило у власништву (саобраћајна дозвола); Уколио сте правно лице - доказ да је возило у власништву правног лица (саобраћајна дозвола).
  2. Доказ да се ваш службени простор налази у зони паркирања што се доказује једним од следећих докумената: извод из регистра предузетника односно правних лица (АПР), извод из земљишњих књига о власништву над пословним простором, у суду оверен купопродајни уговор или уговор о закупу пословног простора.

 • Најчешће постављана питања


 • 021/48-72-115, 48-72-149

  Захтев за куповину повлашћене претплатне паркинг карте за правна лица и предузетнике можете преузети овде


  Златна паркинг карта за физичка лица


  Месечна карта за коришћење свих паркиралишта на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Ко може да купи?
  Сва физичка лица.

  На којим паркиралиштима важи?
  На свим паркиралиштима на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Колико кошта?
  5.800,00 динара месечно.

  Рок плаћања:
  1. Ако се карта купује за један месец, плаћање - одмах.
  2. Ако се карта купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - први месец одмах, а остали до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, карта постаје неважећа.
  3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред.

  Начини плаћања:
  Готовином, платним картицама (све врсте), чековима, административном забраном (прва уплата готовином, платном картицом или чековима). Вирмански, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код „Банке Интеза” банке број: 160-215353-37.

  Где се може купити?
  Регистровани корисници могу да поднесу захтев за куповину „златне” паркинг карте на онлајн Порталу.

  Такође, „златна” паркинг карта може се купити и на нашој Благајни у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима и суботом, од 8 до 20 сати.

  Потребна документација:
  Лична карта, саобраћајна дозвола.
  Уколико се плаћа путем административне забране - попуњен и оверен образац административне забране (који се преузима на нашој благајни).

  Контакт телефон за све додатне информације:

 • Најчешће постављана питања

 • 021/472 41 40


  Златна паркинг карта за правна лица


  Месечна карта за коришћење свих паркиралишта на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Ко може да купи?
  Сва правна лица, без обзира на седиште и облик организовања.

  На којим паркиралиштима важи?
  На свим паркиралиштима на територији Града Новог Сада на којима ЈКП „Паркинг сервис” врши наплату, без временског ограничења задржавања, осим на паркиралиштима у „екстра” зони и на паркиралиштима са контролом уласка и изласка.

  Колико кошта?
  5.800,00 динара месечно.

  Рок плаћања:
  1. Ако се карта купује за један месец, плаћање - авансно.
  2. Ако се карта купује за више месеци, са уговореним месечним плаћањем - плаћа се по добијеном предрачуну, до 7-ог у месецу за текући месец. У противном, карта постаје неважећа.
  3. Постоји могућност уплате за више месеци унапред, по добијеном предрачуну.

  Начини плаћања:
  Вирмански, на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис” код ”Ерсте банке" број: 340-33817-38.

  Где се може купити?
  Регистровани корисници могу да поднесу захтев за куповину „златне” паркинг карте на онлајн Порталу.

  Такође, „златна” паркинг карта може се купити и у нашој Служби за продају у Улици Филипа Вишњића 47, радним данима од 8 до 14 часова.

  Потребна документација:

  Допис са следећим подацима:
  назив правног лица са адресом, ПИБ, лице овлашћено за заступање, контакт особа и контакт телефон, подаци о возилу за које се купује паркинг картица: марка возила и регистарска ознака.

 • Најчешће постављана питања

 • Контакт телефон за све додатне информације:
  021/48-72-115, 48-72-149

  Захтев за куповину претплатне „златне” паркинг карте за правна лица можете преузети овде