ДокументаПравила електронске коресподенције:

Ова електронска порука и сви подаци/прилози који се путем ње преносе су поверљиве природе и намењени су искључиво особама назначеним као примаоцима. Приступ од стране било које друге особе сматра се неовлашћеним. Уколико нисте назначени као прималац, свака дистриубција, копирање, умножавање или откривање садржаја трећим особама је строго забрањено и сматра се противзаконитим.

Свако неовлашћено коришћенје порука може изазвати дисциплинску, материјалну па и кривичну одговорност. Уколико сте добили ову поруку, а нисте назначени прималац, молимо Вас да што пре обавестите пошиљаоца поруке и обришете ову поруку са Вашег рачунара. Имајте у виду да се свака порука упућена са домена parkingns.rs и од стране лица регистрованих на том домену сматра пословном коресподенцијом ЈП Паркинг сервис Нови Сад. Поједине поруке и њен садржај могу представљати службене тајне државних органа, пословне тајне других компанија, те податке који нису намењени другим лицима осим оним на које је порука адресирана.

С обзиром на непостојање потпуне сигурности e-mail комуникације, пошиљалац не преузима одговорност за погрешне или закаснеле доставе порука услед техничких проблема и евентуалну штету насталу услед заражености e-mail поруке вирусом или другим штетним програмом.

Садржај ове електронске поруке не представља званичне ставове ЈКП Паркинг сервис Нови Сад.
EnglishSerbian