Преузмите захтев за резервацију паркинг места на општим и посебним паркиралиштима.

Корисник подноси захтев код надлежне Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада која утврђује могућност резервације паркинг места на основу Правилника о резервацији паркинг места на јавним паркиралиштима.

За више информација можете да се обратите Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада, на телефон: 021/48-82-784.

Након што Градска управа за саобраћај и путеве изда Решење којим се одобрава резервација паркинг места, подносилац захтева је дужан да се обрати Служби за одржавање паркиралишта ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, како би се договорили детаљи око реализације саме резервације и плаћања услуге у складу са ценама за паркирање на резервисаном паркинг месту и Ценовником споредних услуга ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад (тачке: 10 и 11).

Контакт:

Тел: 021/48-99-111, 021/48-72-148
Имејл: office@parkingns.rs