Резервација паркинг места

Корисник подноси захтев код надлежне Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада која утврђује могућност резервације паркинг места на основу Правилника о резервацији паркинг места.

За више информација можете да се обратите Управи на телефоне 021/529-721 и 021/488-28-35.

Преузмите захтев за резервацију паркинг места на општим и посебним паркиралиштима

Након што Градска управа за саобраћај и путеве изда Решење којим се одобрава резервација паркинг места, подносилац захтева је дужан да се обрати Служби за одржавање паркиралишта ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, како би се договорили детаљи око реализације саме резервације (што подразумева обележавање хоризонталном и вертикалном сигнализацијом) као и око плаћања услуге у складу са ценовником Предузећа.

Контакт:

Тел: 021/48-99-111, 48-72-148
Имејл: office@parkingns.rs


EnglishSerbian