Годишње паркинг карте за особе са инвалидитетом


 
Обавештавамо све кориснике годишњих паркинг карата за особе са инвалидитетом о процедури за остваривање права на добијање ове паркинг карте.

Захтев за остваривање права подноси се Градској управи за социјалну и дечију заштиту на Писарници Градске управе за опште послове (Трг слободе 1), на порталу еУправе или електронском поштом (pisarnica@uprava.novisad.rs). Прописано је која се документа прилажу уз захтев, у зависности од тога да ли захтев подноси особа са инвалидитетом или члан заједничког домаћинства.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту примерак решења којим се признаје право на коришћење паркинг места доставља ЈКП „Паркинг сервис”, које кориснику издаје налепницу (карту) за означавање возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства. ЈКП „Паркинг сервис” налепницу (карту) доставља поштом, заједно са примерком решења, како корисника ове годишње карте не би излагали додатним напорима. Правилником је прописано да се захтев за остваривање права подноси најкасније до 31. марта текуће године, а важeње паркинг картица издатих у претходној години продужeно je до 15. априла 2022. године.

Овом приликом апелујемо на кориснике да возила паркирају на паркинг местима која су обележена за особе са инвалидитетом, као и на грађане, који нису корисници ових повлашћених паркинг карата, да не паркирају аутомобиле на местима која им нису намењена.
 

EnglishSerbian